NL  I  FR

Nieuws

  Vergunningsaanvraag ingediend  

De vergunningsaanvraag voor het project werd op 26 november ingediend door het consortium BESIX - BPC/BPI en Immobel.
Dit consortium staat in voor de realisatie van de transformatie.
Sinds de aanduiding als voorkeurbieder in maart 2020, zijn er een
aantal belangrijke wijzigingen aan het project doorgevoerd die de integratie in de buurt ten goede komen. Zo werd het gebouw met
één verdieping verlaagd en werd bijvoorbeeld de toegang tot de
metro veel ruimer gemaakt.

Meer informatie over het vergunningstraject vindt u hier.

  Informatie voor buurtbewoners  

Door de verstrengde coronamaatregelen kunnen de geplande informatiesessies niet doorgaan. Daarom werd een online alternatief uitgewerkt. Via deze website, een nieuwsbrief en een informatieblad dat alle buurtbewoners in de bus krijgen, wordt het project van a tot z uit de doeken gedaan. Op die manier worden eventuele extra vragen die u heeft beantwoord. De publieke consultatie in het kader van de vergunningsaanvraag volgt later. 

Meer informatie vindt u hier.

  BESIX - BPC/BPI en Immobel  

De Raad van Bestuur van NMBS heeft het consortium BESIX - BPC/BPI en Immobel aangeduid als voorkeursbieder voor de bouw van haar nieuwe hoofdzetel. Die komt aan het station Brussel-Zuid, op de site van de gebouwen van NMBS in de Fonsnylaan. Het oude Postsorteercentrum maakt daar ook deel van uit.

Lees meer

© 2020 NMBS-HQ-SNCB Project by MIDIBUILT. All rights reserved