200909_Glass-Dome_Current-Condition_Flat

Juni  2021

Informatiesessie over het
NMBS SNCB FONSNY-project 

Bent u geïnteresseerd in het project NMBS SNCB FONSNY en in de opkomende opportuniteiten van de Zuidwijk, of hebt u hier nog enkele vragen over? Dan verwelkomen we u graag tijdens de informatiesessies op dinsdag 22 en woensdag 23 juni, waar we u graag te woord staan en uw vragen beantwoorden.

 

Je kan je voor 20 juni inschrijven via email info@nmbssncbfonsny.be of via
telefoon +32 476 88 46 37. Om de coronamaatregelen goed te kunnen volgen
(maximum 50 personen per sessie), is een inschrijving nodig om te kunnen deelnemen.

De sessie begint om 19.00 uur en gaat door bij Communa - Le Tri Postal - Fonsnylaan 48 –
Sint-Gillis.

 

December 2020

Start vergunningsprocedures voor het project NMBS SNCB Fonsny 

 

Welke gevolgen voor omwonenden? 

De aanvragen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor de bouw van het nieuwe NMBS-hoofdkantoor werden op 26 november door het consortium verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ingediend. Beide vergunningen vereisen een apart openbaar onderzoek.

 

Binnenkort organiseert de gemeente een openbaar onderzoek voor de milieuvergunning van 15 dagen. Het tweede openbaar onderzoek, voor de stedenbouwkundige vergunning, wordt voorzien in september 2021.

De aanvraag van een milieuvergunning omvat de installaties zoals ingedeeld in de ordonnantie betreffende milieuvergunningen. De klasse van de vergunningaanvraag komt overeen met de hoogste klasse van technische installaties, bijvoorbeeld voor verwarming of ventilatie, die in het gebouw te vinden zijn. Voor het NMBS-hoofdkantoor is dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 2. Een aanvraag die niet onderworpen is aan een effectenstudie. Een aanvraagprocedure voor klasse 2 voorziet in een openbaar onderzoek van 15 dagen.

 

De gemeente zal dit openbaar onderzoek dan ook zeer binnenkort organiseren. Het lijkt misschien verrassend dat het openbaar onderzoek voor deze aanvraag van een omgevingsvergunning niet samenloopt met het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning, maar de regelgeving laat dit niet toe. Het is de stedenbouwkundige vergunning de realisatie van het project zal bepalen, niet de milieuvergunning die slechts voor enkele technische installaties geldt.

 

Om het verschil in timing van de twee vergunningen beter te begrijpen, moet u weten dat de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning het onderwerp moet zijn van een zogenaamde effectenstudie naar de omgeving door een erkend studiebureau. Deze studie alleen duurt ongeveer 6 maanden. De aanvraag zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen, dat zal plaatsvinden na de afloop van de effectenstudie. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen bewoners hun opmerkingen te geven op het project. Het openbaar onderzoek staat momenteel gepland vanaf september 2021. De toekenning van de vergunning wordt ten vroegste begin 2022 verwacht.

December 2020

Post voor onze buren!

 

De buurtbewoners van het Fonsny project vinden deze week een infokrant in hun postbus. In deze krant wordt het project toegelicht met bijzondere aandacht voor de link met de Zuidwijk!

Geen post ontvangen? Bekijk dan hier onze infokrant  

November 2020

Vergunningsaanvraag ingediend

 

De vergunningsaanvraag voor het project werd op 26 november ingediend door het consortium BESIX, BPC, BPI, IMMOBEL en BESIX Group.

Dit consortium staat in voor de realisatie van de transformatie. Sinds de aanduiding als voorkeurbieder in maart 2020, zijn er een aantal belangrijke wijzigingen aan het project doorgevoerd die de integratie in de buurt ten goede komen. Zo werd het gebouw met één verdieping verlaagd en werd bijvoorbeeld de toegang tot de metro veel ruimer  en lichter gemaakt.

November 2020

Informatie voor buurtbewoners

Door de verstrengde coronamaatregelen kunnen de geplande informatiesessies niet doorgaan. Daarom werd een online alternatief uitgewerkt.

 

Via deze website, een nieuwsbrief en een informatieblad dat alle buurtbewoners in de bus krijgen, wordt het project van a tot z uit de doeken gedaan. De publieke consultatie in het kader van de vergunningsaanvraag volgt later.

Februari 2020

BESIX, BPC, BPI, IMMOBEL en BESIX Group

 

De Raad van Bestuur van de NMBS heeft op 21 februari 2020 het consortium BESIX, BPC, BPI IMMOBEL en BESIX Group aangeduid als voorkeursbieder voor de bouw van haar nieuwe hoofdzetel.

Die komt aan het station Brussel-Zuid, op de site van de gebouwen van de NMBS in de Fonsnylaan. Het oude Postsorteercentrum maakt daar ook deel van uit.

© 2020 N.V. BESIX S.A.  All rights reserved