top of page
200909_Glass-Dome_Current-Condition_Flat
Anchor 1
PATTERN NLMBS_Tekengebied 1 kopie.png

December  2022

Vergunning NMBS SNCB Fonsny project

le-permis.jpg

Op 1 december heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het NMBS SNCB Fonsny project, dat voorziet in de realisatie het nieuw NMBS gebouw door renovatie en uitbreiding van de bestaande gebouwen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft groen licht gegeven voor de vernieuwing van de Tri Postal-site, het Zuidstation en de omgeving van het station.

 

Het project zal de mogelijkheid bieden om alle directies, die momenteel over verschillende sites verspreid zijn, te groeperen. Tegelijk wordt de Zuidwijk nieuw leven ingeblazen door een mix van woon-, kantoor- en commerciële functies aan te bieden. De wijk zal levendiger, warmer en gastvrijer worden. Bovendien zullen de gebruikers van het Zuidstation kunnen genieten van een leesbaarder en toegankelijker station. 

 

U kunt alle documenten van de vergunning hier vinden: VergunningPlannen.

Vergunning NMBS-SNCB
10-minuten

Maart  2021

Café Midi sessies
De Zuidwijk als 10-minuten wijk 

Café-Midi.jpg

Vorige week donderdag werd de aftrap gegeven van een reeks sessies georganiseerd in Café Midi. De Zuidwijk als 10-minuten wijk was het thema van deze eerste workshop. De Zuidwijk zou graag een wijk willen worden waar al het nodige, zoals winkels, scholen, sporten, vrijetijdsactiviteiten,… zich slechts op 10 minuten afstand bevindt van je woonst. 

 

Op uitnodiging van de organisatoren gaf Vanessa Thieffry van perspectives.brussels het startschot van de sessie met een presentatie over de toekomst van de Zuidwijk. De deelnemers konden tijdens deze presentatie genieten van een gezonde lunch aangeboden door Tricoterie, een traiteur uit de wijk. Daarna heeft het projectteam toegelicht hoe de privésector inpast in het thema van de 10-minuten stad. Hierna werden de deelnemers uitgenodigd om, met een kopje koffie, deel te nemen aan de participatieve workshop rond de noden met betrekking tot de dagelijkse voorzieningen in de Zuidwijk.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van onze volgende workshops in Café Midi, of heb je zelf een leuk idee voor een boeiende themasessie? Neem dan gerust contact op via de website  www.nmbssncbfonsny.be, via mail info@nmbssncbfonsny.be of telefonisch via +32 476 88 46 37.

openingstijden
informatiesessie oktober
Informatiesessie
Vergunningsprocedures
Post
Vergunningsaanvraag
Informatie
Besix

December  2021

Stel je vragen
in Café du Midi 

Café du Midi.jpg

Tijdens het openbaar onderzoek kan je in Café du Midi terecht voor al je vragen. Heb jij nog vragen over het project? Kom dan zeker eens langs!

 

Café du Midi is nog open op:

 

Woensdag           

Donderdag          

Maandag              

Dinsdag                

8/12

9/12

13/12

14/12

17u-18u30

13u-15u

12u-13u30

15u-16u30

November  2021

Start openbaar onderzoek
en opening  Café du Midi 

bar.jpg

Stel uw vragen in Café du Midi! 

 

Op 15 november start het openbaar onderzoek voor het NMBS SNCB FONSNY-project. Het onderzoek loopt tot 14 december 2021. Het volledige effectenonderzoek vindt u hier.

 

Hebt u vragen in verband met het openbaar onderzoek of het NMBS SNCB FONSNY-project zelf? Dan kan u vanaf vrijdag 19 november langskomen in ‘Café du Midi’.

 

Waar ligt Café du Midi?

U vindt ons net naast de hoofdingang van het Zuidstation op de Fonsnylaan, vlakbij de ingang naar het metrostation. Op vaste tijdstippen zal een projectmedewerker aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Kom dus zeker eens langs! 

 

Wij zijn op de volgende momenten tijdens het effectenonderzoek.           

Vrijdag

Dinsdag

Maandag

Woensdag

Maandag

Woensdag

Donderdag

Maandag

Dinsdag

19/11

23/11

29/11

1/12

6/12

8/12

9/12

13/12

14/12

14u-16u

16u-17u30

14u-16u

14u-16u

14u-16u

17u-18u30

13u-15u

12u-13u30

15u-16u30

Oktober  2021

Informatiesessie over het
NMBS SNCB FONSNY-project 

We verwelkomen u graag tijdens een nieuwe informatiesessie op dinsdag 19 oktober, waar we u graag te woord staan en uw vragen beantwoorden. Tijdens deze sessie presenteren wij u kort het project in zijn huidige vorm en zullen we dieper ingaan op de afgeronde effectenstudie.

 

Je kan je voor 15 oktober inschrijven via email info@nmbssncbfonsny.be of via telefoon +32 476 88 46 37. Om de coronamaatregelen goed te kunnen volgen (maximum 50 personen), is een inschrijving nodig om te kunnen deelnemen.

De sessie begint om 19 uur en gaat door in Communa – Le Tri Postal – Fonsnylaan 48 – Sint-Gillis. 

 

Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen, 

 

Het NMBS SNCB FONSNY-team

September 2021

Q&A over het NMBS SNCB FONSNY-project
 

Tijdens de informatiesessies in juni over het NMBS SNCB FONSNY-project gingen we met u in dialoog over het project. We hebben uw vragen gebundeld in een nieuwe q&a sectie op deze website.

 

Bekijk hier de Q&A

Juni  2021

Informatiesessie over het
NMBS SNCB FONSNY-project 

Bent u geïnteresseerd in het project NMBS SNCB FONSNY en in de opkomende opportuniteiten van de Zuidwijk, of hebt u hier nog enkele vragen over? Dan verwelkomen we u graag tijdens de informatiesessies op dinsdag 22 en woensdag 23 juni, waar we u graag te woord staan en uw vragen beantwoorden.

 

Je kan je voor 20 juni inschrijven via email info@nmbssncbfonsny.be of via
telefoon +32 476 88 46 37. Om de coronamaatregelen goed te kunnen volgen
(maximum 50 personen per sessie), is een inschrijving nodig om te kunnen deelnemen.

De sessie begint om 19.00 uur en gaat door bij Communa - Le Tri Postal - Fonsnylaan 48 –
Sint-Gillis.

December 2020

Start vergunningsprocedures voor het project NMBS SNCB Fonsny 

Welke gevolgen voor omwonenden? 

De aanvragen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor de bouw van het nieuwe NMBS-hoofdkantoor werden op 26 november door het consortium verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ingediend. Beide vergunningen vereisen een apart openbaar onderzoek.

 

Binnenkort organiseert de gemeente een openbaar onderzoek voor de milieuvergunning van 15 dagen. Het tweede openbaar onderzoek, voor de stedenbouwkundige vergunning, wordt voorzien in september 2021.

vergunning.jpg

De aanvraag van een milieuvergunning omvat de installaties zoals ingedeeld in de ordonnantie betreffende milieuvergunningen. De klasse van de vergunningaanvraag komt overeen met de hoogste klasse van technische installaties, bijvoorbeeld voor verwarming of ventilatie, die in het gebouw te vinden zijn. Voor het NMBS-hoofdkantoor is dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 2. Een aanvraag die niet onderworpen is aan een effectenstudie. Een aanvraagprocedure voor klasse 2 voorziet in een openbaar onderzoek van 15 dagen.

 

De gemeente zal dit openbaar onderzoek dan ook zeer binnenkort organiseren. Het lijkt misschien verrassend dat het openbaar onderzoek voor deze aanvraag van een omgevingsvergunning niet samenloopt met het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning, maar de regelgeving laat dit niet toe. Het is de stedenbouwkundige vergunning de realisatie van het project zal bepalen, niet de milieuvergunning die slechts voor enkele technische installaties geldt.

 

Om het verschil in timing van de twee vergunningen beter te begrijpen, moet u weten dat de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning het onderwerp moet zijn van een zogenaamde effectenstudie naar de omgeving door een erkend studiebureau. Deze studie alleen duurt ongeveer 6 maanden. De aanvraag zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen, dat zal plaatsvinden na de afloop van de effectenstudie. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen bewoners hun opmerkingen te geven op het project. Het openbaar onderzoek staat momenteel gepland vanaf september 2021. De toekenning van de vergunning wordt ten vroegste begin 2022 verwacht.

December 2020

Post voor onze buren!

De buurtbewoners van het Fonsny project vinden deze week een infokrant in hun postbus. In deze krant wordt het project toegelicht met bijzondere aandacht voor de link met de Zuidwijk!

Krant.jpg

Geen post ontvangen? Bekijk dan hier onze infokrant  

November 2020

Vergunningsaanvraag ingediend

De vergunningsaanvraag voor het project werd op 26 november ingediend door het consortium BESIX, BPC, BPI, IMMOBEL en BESIX Group.

201024_Fonsny-Av-South_Updated_Mulions_W

Dit consortium staat in voor de realisatie van de transformatie. Sinds de aanduiding als voorkeurbieder in maart 2020, zijn er een aantal belangrijke wijzigingen aan het project doorgevoerd die de integratie in de buurt ten goede komen. Zo werd het gebouw met één verdieping verlaagd en werd bijvoorbeeld de toegang tot de metro veel ruimer  en lichter gemaakt.

November 2020

Informatie voor buurtbewoners

Door de verstrengde coronamaatregelen kunnen de geplande informatiesessies niet doorgaan. Daarom werd een online alternatief uitgewerkt.

11---Lemmonier-Midi.jpg

Via deze website, een nieuwsbrief en een informatieblad dat alle buurtbewoners in de bus krijgen, wordt het project van a tot z uit de doeken gedaan. De publieke consultatie in het kader van de vergunningsaanvraag volgt later.

Februari 2020

BESIX, BPC, BPI, IMMOBEL en BESIX Group

De Raad van Bestuur van de NMBS heeft op 21 februari 2020 het consortium BESIX, BPC, BPI IMMOBEL en BESIX Group aangeduid als voorkeursbieder voor de bouw van haar nieuwe hoofdzetel.

201015_Terrace-View-2.jpg

Die komt aan het station Brussel-Zuid, op de site van de gebouwen van de NMBS in de Fonsnylaan. Het oude Postsorteercentrum maakt daar ook deel van uit.

© 2020 N.V. BESIX S.A.  All rights reserved

PATTERN NLMBS_Tekengebied 1 kopie.png
bottom of page